ΕΣΠΑ 2014- 2020

 2391023026 | 6972707650 | ✉️ viogem1@otenet.gr

Όλα τα μηχανήματα κατασκευής μας από την πρώτο σχεδιασμό τους δημιουργούνται με βάση τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές. Μετά τον σχεδιασμό και την παραγωγή του πρωτοτύπου μηχανήματος, και αφού αυτό περάσει και το τελικό στάδιο ελέγχου της λειτουργίας και της αντοχής του, ολοκληρώνουμε τη δημιουργία με την τυποποίηση της παραγωγής του. Έτσι, όλα τα μηχανήματα που παράγουμε διαθέτουν πιστοποίηση εναρμόνισης με τα ευρωπαϊκά πρότυπα (CE).
Σε κάθε πώληση παραδίδεται στο νέο ιδιοκτήτη ολόκληρος ο φάκελος με τα απαραίτητα συνοδευτικά έγγραφα (Βιβλίο Οδηγιών Χρήσης του μηχανήματος, Δήλωση Εναρμόνισης, Εγγύηση κλπ.).